Kojenerasyon kombine ısı-güç sistemiyle (CHP) aynı anda elektrik enerjisi ve kullanılabilir ısı enerjisi üretimidir. Kojenerasyon enerji dönüşümünde yüksek verimlilikle çalışan bir sistemdir ve ayrı ayrı elektrik ile ısı üretilen sistemlere oranla yaklaşık olarak %40 daha fazla verimlilikle çalışır. CHP santralleri kullanım sahalarının içine yada yakınına kurularak taşıma sistemlerinden doğan enerji kayıplarını minimize eder ve elektrik dağıtımı performansını yükseltir. Gazın çok olduğu ve güvenlik faktörünün yüksek olması istenen yerlerde gaz ile çalışan kojenerasyon sistem idealdir.Gazmotorlu CHP Faydaları

CHP santrallerinin yüksek verimliliği yanında;

     - Kullanım sahasının içine yada yakınına kurulabilmesi,
     - Düşük enerji masrafları,
     - Konvensiyonel elektrik üreteçleri ve buhar kazanlarına oranla azaltılmış emisyon oranı gibi faydaları vardır.Santralde ısı üretiminin 5 anahtar noktası bulunur:

1. Motor ceket suyu
2. Motor soğutma yağı
3. Birinci aşama hava emiş soğutucusu
4. Motor egzoz gazları
 5. Motorun yaydığı ısıdan, ikinci aşama soğutucu 1,2 ve 3 tipik olarak 70o C - 90o C' de geri dönüşümlü su kullanan su akışı formundadır ve ısı dönüşümü plaka eşanjörü ile kullanılır.

CHP Kullanımı
Kojenerasyon için kullanılan çeşitli yakıt türleri bulunmaktadır. Bunlara doğalgaz, biyo-gaz ve kömür gazı uygulamaları örnek gösterilebilir.