YBT İnşaat Dünyada geçerli olan trendleri, mimari ve içmimari akımları takip edip geliştirmek ve mimari, içmimari tasarımları bir üst seviyeye taşıyarak, insan hayatını ve çevresini geliştirmek için keşif, fikir ve tasarımın önemini projeleri ve uygulamalarında insanların deneyimlemesi ve yaşaması için hedefler belirleyerek proje ve tasarımlarına yansıtarak yoluna devam etmektedir.
 
YBT İnşaat Mimari Tasarım ve Avan Projelerinde yenilikçi tasarımları ile başlayan süreci en iyi şekilde Proje Yönetim sürecine yansıtarak, Statik, Elektrik, Mekanik projeleri ile Mimari projelerin koordinasyonunu sağlayarak Ruhsat ve Uygulama projelerini en kusursuz şekilde projelendirip yapının imalat aşamasındaki süreçlerini koordineli olarak yönetmektedir.

YBT İnşaat İçmimari Konsept Tasarım Projelerinde, yenilikçi tasarımları ile başlayan süreci en iyi şekilde Proje Yönetim sürecine yansıtarak, Statik, Elektrik, Mekanik projeleri ile içmimari projelerin koordinasyonunu sağlayarak Uygulama projelerini en kusursuz şekilde projelendirip yapının imalat aşamasındaki süreçlerini koordineli olarak yöneterek modern konseptleri hayata geçirmektedir.
 

Faaliyet Alanları
Mimari Proje ve Uygulamalar 
İçmimari Proje Konspet Tasarım Ve uygulamalar 
İnşaat 
Hastaneler
Oteller Tatil Köyü Ve Konaklama Yapıları
Ticari Yapılar
İbadet Yapıları
Konut, Rezidans, Villa
Kültür, Spor, Eğitim Kurumları
Sanayi Yapıları
Endüstri Yapıları
Bayilik Franchising Restorantlar
Petrol İstasyonları
Fuarlar