YBT İnşaat, projelerinde faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre risklerini belirleyerek kontrol etmek, bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurları azaltmak adına ISO 14001 belgesini temin etmiş bulunmaktadır. Yine genel çalışma ortamında ve üstlenmiş olduğu projelerde iş ve işçi sağlığına verdiği önemi sahip olduğu OHSAS 18001 belgesi ile tescilleyerek firmanın resmi makamlar önünde iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlamıştır. Bu bakış açısı doğrultusunda YBT İnşaat,• Türkiye’de ve faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikle- rine uymayı,
• Tüm faaliyetlerinde sürekli iyileşme ve gelişmeyi temel prensip olarak benimsemeyi,
• Tüm YBT İnşaat çalışanlarının katılımı ve dayanışması ile kalite, zamanında hatasız üretim, enerji verimliliği, maliyet ve karlılık hedeflerimizi gerçekleştirmeyi,
•  İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yönetim sistemleri uygulanırken işverenler de dahil olmak üzere tüm tarafların beklentilerini dikkate almayı,
• Atıkların geri dönüşümüne önem vererek atıkların kayna- ğında ayrıştırılmasını ve değerlendirilmesini sağlamayı,
• Enerji ve doğal kaynakların tüketiminde israfı önleyici tedbirler almayı,
• Kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemeyi ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmayı politika olarak benimsemiştir.