PLANLAMA VE FİZİBİLİTE
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK
 


İnşaat Mühendisliği
 •  Genel Yerleşim 
   Yağmur Suyu Drenajı
   Susuzlaştırma
   Kanalizasyon
   Su Temin ve Dağıtım
   Yollar ve Kaldırımlar
   Sulama
   Tüneller
   Metrolar
   Atık Depolama Binaları
 Yapısal Mühendislik
 •  Betonarme Bina ve Yapılar
  •  Binalar
    Karayolu Geçişleri
    Karayolu Köprüleri
    Baca ve Kuleler
    Silo be Bunkerler
    Sığ ve Kazıklı Temeller
    Ekipman Temelleri (Döner)
    İstinat Duvarları

 Çelik Yapılar
 •  Endüstriyel Binalar
   Yüksek Binalar
   Uçak Hangarları
   Çelik Üretim Yapıları
   Kuleler
   Köprüler
   Atölyeler

 Deniz Yapıları
 •  Su alma yapıları
   Su atma yapıları
   Jetty
   Liman

 Demiryolu Ulaşım Yapıları
 •  İstasyonlar
   İşletme ve Bakım merkezleri
   Hat yapısı
   Üst ve alt geçitler
   Tüneller
   Viyadükler
   Aç Kapa Yapılar
 Mimari
 •  Konsept Tasarım
   Fonksiyonel Planlama
   Avan Tasarım
   Detay Tasarım
  •  Fabrika ve Tesisler
    Endüstriyel Binalar
    Eğitim ve Kültürel Binalar
    Konutlar
    Hastaneler
    Yiyecek ve İçecek Üretim Tesisleri
    Demiryolu İstasyonları

 Malzeme seçimi ve renk ayarlaması
 3 Boyutlu sunum
 Mekanik
 •  Malzeme Taşımam Sistemleri
  •  Elevatörler
    Konveyörler
    Şutlar
    Havalı Kaydıraçlar

 Kanallar
 •  Gaz kanalları (atık gaz, sıcak gaz)
   Toz toplama kanalları

 Borular
 •  Buhar ve Atık
   Doğal gaz
   Atık gaz
   N2, O2 gazları
   Su
   Sıkıştırılmış hava
   Yağlama
   Hidrolik
   Ham petrol

 HVAC
 •  Ekipman Tasarımı
   Kanal İşleri

 Tesisat
 •  Donanım 
   Borulama
 Elektrik
 •  Güç Temin ve Dağıtım
  •  OG Panel Tasarımı
    AG Panel Tasarımı
    Transformatörler
    Dizel Jeneratörler
    UPS
    Ana Dağıtım Panoları

 Kablolama
 •  Güç ve Data Kablolama
   Kablo Kanalları
   Kablo Merdivenleri
   Konduitler
   Bağlantı Kutusu

 Aydınlatma 
 Topraklama 
 Yıldırımdan Koruma
 Telefon ve Veri 
 Yangın Tespit ve Alarm
 Kapalı Devre Kamera 
 Otomasyon 
 Enstrümantasyon
 
MÜŞAVİRLİK ve SAHA KONTROL
 Satın Alma
 •  İhale Dokümanı Hazırlanması
  •  Sözleşme Genel Şartları
    Sözleşme Genel Şartları
    Teknik Şartnameler
    Metraj ve Keşifler
    Çizimler

 Müteahhit Seçimi
 •  Seçm Kriterlerinin Belirlenmesi
   Yeterlik Dokümanları
   Doküman İnceleme
   Teklif Değerlendirme
   Sözleşme Görüşmeleri
   Raporlama
 Müşavirlik Hizmetleri
 •  Teknik Danışmanlık
   Program İzleme ve Kontrol
   Kalite Kontrol
   Ekipman ve Malzeme Seçimi
   Maliyet Kontrol
   Raporlama
 Saha Kontrol
 •  Koordinasyon
   Kalite Kontrol
  •  Ekipman ve Malzeme
    Uygulama Kontrolü
    Testlere İştirak

 Keşif
 İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
 Raporlama