PLANLAMA VE FİZİBİLİTE
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK
 İnşaat Mühendisliği
 •  Genel Yerleşim 
   Yağmur Suyu Drenajı
   Susuzlaştırma
   Kanalizasyon
   Su Temin ve Dağıtım
   Yollar ve Kaldırımlar
   Sulama
   Tüneller
   Metrolar
   Atık Depolama Binaları
 Yapısal Mühendislik
 •  Betonarme Bina ve Yapılar
  •  Binalar
    Karayolu Geçişleri
    Karayolu Köprüleri
    Baca ve Kuleler
    Silo be Bunkerler
    Sığ ve Kazıklı Temeller
    Ekipman Temelleri (Döner)
    İstinat Duvarları

   Çelik Yapılar
  •  Endüstriyel Binalar
    Yüksek Binalar
    Uçak Hangarları
    Çelik Üretim Yapıları
    Kuleler
    Köprüler
    Atölyeler

   Deniz Yapıları
  •  Su alma yapıları
    Su atma yapıları
    Jetty
    Liman

   Demiryolu Ulaşım Yapıları
  •  İstasyonlar
    İşletme ve Bakım merkezleri
    Hat yapısı
    Üst ve alt geçitler
    Tüneller
    Viyadükler
    Aç Kapa Yapılar
 Mimari
 •  Konsept Tasarım
   Fonksiyonel Planlama
   Avan Tasarım
   Detay Tasarım
  •  Fabrika ve Tesisler
    Endüstriyel Binalar
    Eğitim ve Kültürel Binalar
    Konutlar
    Hastaneler
    Yiyecek ve İçecek Üretim Tesisleri
    Demiryolu İstasyonları

   Malzeme seçimi ve renk ayarlaması
   3 Boyutlu sunum
 Mekanik
 •  Malzeme Taşımam Sistemleri
  •  Elevatörler
    Konveyörler
    Şutlar
    Havalı Kaydıraçlar

   Kanallar
  •  Gaz kanalları (atık gaz, sıcak gaz)
    Toz toplama kanalları

   Borular
  •  Buhar ve Atık
    Doğal gaz
    Atık gaz
    N2, O2 gazları
    Su
    Sıkıştırılmış hava
    Yağlama
    Hidrolik
    Ham petrol

   HVAC
  •  Ekipman Tasarımı
    Kanal İşleri

   Tesisat
  •  Donanım 
    Borulama
 Elektrik
 •  Güç Temin ve Dağıtım
  •  OG Panel Tasarımı
    AG Panel Tasarımı
    Transformatörler
    Dizel Jeneratörler
    UPS
    Ana Dağıtım Panoları

   Kablolama
  •  Güç ve Data Kablolama
    Kablo Kanalları
    Kablo Merdivenleri
    Konduitler
    Bağlantı Kutusu

   Aydınlatma 
   Topraklama 
   Yıldırımdan Koruma
   Telefon ve Veri 
   Yangın Tespit ve Alarm
   Kapalı Devre Kamera 
   Otomasyon 
   Enstrümantasyon
MÜŞAVİRLİK ve SAHA KONTROL
 Satın Alma
 •  İhale Dokümanı Hazırlanması
  •  Sözleşme Genel Şartları
    Sözleşme Genel Şartları
    Teknik Şartnameler
    Metraj ve Keşifler
    Çizimler

   Müteahhit Seçimi
  •  Seçm Kriterlerinin Belirlenmesi
    Yeterlik Dokümanları
    Doküman İnceleme
    Teklif Değerlendirme
    Sözleşme Görüşmeleri
    Raporlama
 Müşavirlik Hizmetleri
 •  Teknik Danışmanlık
   Program İzleme ve Kontrol
   Kalite Kontrol
   Ekipman ve Malzeme Seçimi
   Maliyet Kontrol
   Raporlama
 Saha Kontrol
 •  Koordinasyon
   Kalite Kontrol
  •  Ekipman ve Malzeme
    Uygulama Kontrolü
    Testlere İştirak

   Keşif
   İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
   Raporlama